ČAPIS je dobrovolný, neziskový, nepolitický, otevřený, nezávislý a nestranný svazek občanů – spolek, založený ke sdružování všech zájemců o apiterapii, k jejímu rozvoji, propagaci a zkvalitňování metodiky apiterapie tedy všech aktivit a terapií s pomocí včel a jejich produktů.

V rámci své činnosti ČAPIS organizuje aktivity ve všech oblastech apiterapie a účastní se jich. Dále organizuje nebo pomáhá organizovat soutěže, soustředění, vzdělávací, kulturní a společenské akce. Usiluje o uznání metodiky činností zabývajících se apiterapií na nejvyšší odborné úrovni a podporuje jejich výzkum. Pomáhá a spolupracuje při zakládání apiterapeutických středisek.

ČAPIS může provádět garanci odbornosti poskytovaných služeb u členských středisek. Při své činnosti ČAPIS udržuje kontakty a spolupracuje se všemi institucemi, orgány, organizacemi, hnutími i fyzickými a právnickými osobami, které ve jmenovaných oblastech pracují nebo je podporují. Organizace deleguje své zástupce do orgánů a organizací, jichž je členem, nebo kde je pozvaným hostem.

Organizace navazuje a udržuje v daných oblastech činnosti zahraniční styky.